Macius Jez

jestem Maciuś

Cześć

Przejdź do treści

Menu główne:
Poznajmy się  jestem Maciuś

Mam 10 lat Jestem wesołym, energicznym i ciekawym świata chłopcem i choruję
na autyzm dziecięcy.


Codziennie rano mama wozi mnie do szkoły dla dzieci z autyzmem, Przylądek która znajduje się
w Pruszkowie.
Uczęszczam także na zajecia indywidualne do Gabinetu teraputycznego KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim.


Oraz indywidualne zajęcia domowe.


Autyzm

  Autyzm dziecięcy to poważne całościowe zaburzenie rozwoju dziecka, zwłaszcza interakcji społecznych, komunikacji.

Zachowanie dziecka charakteryzują powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań.

Epidemiologia:
Choroba ta występuje z częstością 4/10 tys. Chłopcy zapadają na nią około 3-4 razy
częściej niż dziewczęta. Zespół Aspergera dużo częściej występuje u chłopców.

Przyczyny:
Etiologia tej choroby jest wieloczynnikowa i nie do końca jasna.
Wskazuje się na znaczenie czynników genetycznych, psychologicznych
neuropatologicznych, neurobiochemicznych. Podkreśla się znaczenie dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, nadmiernej wrażliwości na bodźce i trudności
w ich integracji.

Objawy:
Pierwsze nieprawidłowości w rozwoju dziecka można często zauważyć już w ciągu pierwszych 3 lat życia dziecka. Czasem jednak autyzm zaczyna się po okresie prawidłowego rozwoju.

Dziecko nie reaguje na matkę, sztywnieje trzymane na rękach, nie daje się dotykać
i unika kontaktu wzrokowego. Żyje we własnym świecie, nie włącza się w zabawy grupowe, nie naśladuje innych dzieci. Dziecko przestaje posługiwać się mową
w kontakcie z innymi. Jeśli porozumiewa się, to występują zaburzenia artykulacji
w postaci monotonnego lub piskliwego głosu.

Zachowanie dziecka jest stereotypowe (macha rękami, kręci się w kółko)
i rutynowe (chodzi tą samą drogą, nie pozwala wprowadzać zmian w ustawieniu codziennych przedmiotów, przywiązuje się do nich, a pozbawione ich popada w panikę). Mniej zaburzone dzieci autystyczne cechuje bardzo wybiórczy i ograniczony zakres zainteresowań (są ekspertami w jakiejś dziedzinie).

Oprócz tych cech dzieci autystyczne cechuje:

nadruchliwość,
impulsywność,
zaburzenia uwagi,
zachowania agresywne, w tym autoagresywne
wybuchy złości,
zaburzenia snu,
dziwaczne nawyki żywieniowe,
spaczona odpowiedź na bodźce (np. nadmierna wrażliwość na bodźce dźwiękowe, wzrokowe, zapachowe, zafascynowanie określonymi doznaniami zmysłowymi).
Obraz zespołu Aspergera przypomina autyzm. Obserwuje się zaburzenia interakcji społecznych w połączeniu z ograniczonymi i stereotypowymi zachowaniami
i zainteresowaniami. Nie występują jednak zaburzenia komunikacji słownej, rozwoju zdolności poznawczych ani obniżenia poziomu inteligencji.


Kryteria rozpoznania:

A. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia
w co najmniej jednym z następujących obszarów:
- Rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się,
- Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów
społecznych,
- Funkcjonalna lub symboliczna zabawa.

B. W sumie co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach 1, 2 i 3,
przy czym co najmniej dwa z nich z punktu 1
i po co najmniej jednym z punktów 2 i 3:

1. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych przejawiane
co najmniej w dwóch z następujących obszarów:
a. niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postaw ciała
i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,
b. niedostateczny rozwój związków rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane
zainteresowania, czynności i emocje,
c. brak odwzajemniania społeczno- emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem
lub odmiennością reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych,
d. brak spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi osobami radości, zainteresowań
lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób przedmiotów swego indywidualnego zainteresowania).

2. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co najmniej
w jednym z następujących obszarów:
a. opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiążą się z próbą
kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),
b. względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany
konwersacyjnej (na jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności językowych),
w której zachodzą zwrotne reakcje na komunikaty innej osoby,
c. stereotypowe i powtarzające się wykorzystanie słów i wyrażeń,
d. brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie ("na niby") lub zabawy
naśladującej role społeczne.

3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań
i aktywności przejawiane w co najmniej jednym z następujących obszarów:
a. pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami
o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, albo jednym lub więcej zainteresowaniami nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia,
b. wyraziste przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych
i zrytualizowanych,
c. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stukanie lub
kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała,
d. koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów,
służących do zabawy (jak: ich zapach, odczucie powierzchni lub powodowanego hałasu lub wibracji

C. Obrazu klinicznego nie można wyjaśnić innymi schorzeniami.

Leczenie:

W leczeniu stosuje się systematyczne interwencje behawioralne (rozwój funkcji
poznawczych i umiejętności społecznych) oraz odpowiednie metody kształcenia dzieci
z AD. Celem takiego leczenia jest:

wspieranie rozwoju dziecka,
redukcja sztywnych, stereotypowych zachowań,
zmniejszenie stresu i cierpienia rodziny,
edukacja, poradnictwo i wsparcie społeczne dla opiekunów.

KontaktGrodzisk Mazowiecki
ul: Sportowa 33b m9
mazowieckie 05-825

E-mail:   m.e.j.grodzisk@gmail.com


aOdpis 1% podatku


Zapamiętaj ten numer! KRS 0000037904

Dzięki 1% podatku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”:


 • niesie pomoc ponad 25 000 chorych i niepełnosprawnych dzieci,
 • refunduje koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i lekarstw,
 • oferuje podopiecznym rehabilitację i opiekę medyczną,
 • prowadzi Ośrodeki Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS
 • utworzyła hostele pielęgnacyjno-opiekuńcze,

Jak przekazać 1% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000037904

1% podatku mogą przekazać:

 • ryczałtowcy – PIT 28,
 • przedsiębiorcy – PIT 36,
 • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
 • pracownicy – PIT 37,
 • gracze giełdowi – PIT 38,
 • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy
przekazać swój 1%. Tu należy wyraźnie wpisać:
numer, nazwisko i imię podopiecznego.

Aby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS
organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć, oraz dane podopiecznego. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.Podaruj mi 1 % swojego podatku

KONIECZNIE WPISZ :

27672 JEŻ MACIEJ

KRS 00000379

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego